Hem

Släkten Högberg

Här skildrar vi Erik Wilhelm och Edla Maria Högbergs släkt som kom från Gävle och även det idylliska lilla fiskeläget Skeppsmaln utanför Örnsköldsvik.

Historik

När familjen Johan Högberg med andra delägare i haxen Hoppet på 1700-talet anlände till Skeppsmaln innebar det början på en fiskarsläkt som skulle verka här ända fram till 1914. Högbergsstugan uppfördes omkring 1865.

Föreningen

År 2014 beslöts att bilda en släktförening för att verka för sammanhållning inom släkten och tillvarata gemensamma släktintressen. Initiativtagare till föreningen var Johan och Eliane Högberg.

Fonderna

Det finns två fonder som har anknytning till Högbergstugan i Skeppsmaln, Fiskaren Erik Wilhelm Högbergs Minnesfond och Skeppsredare Emanuel Högbergs 80-års fond.

Skeppsmalen hamn
Emanuel och Erik Högberg går ut från Kapellet. Teckning av Gunnar Erkner.

Kontakta oss

slaktenhogbergarna@gmail.com

Johan Högberg, Ordförande, 070 592 80 63